sábado, 12 de abril de 2008

Bilinguisme

Et aujourd'hui un petit exercice pour délier ma langue, celle que j'ai dans ma bouche, celle que deviens toute lourde quand je parle en français, ouais, on cherche toujours la perfection, même pas ça, il me suffirait de ne pas trébucher si souvent, de mettre un peu de trois-en-un pour la faire bouger plus légére, sans quelle s'accroche de partout. Je ne sais pas ce que ça va donner ce séjour en Algérie, j'éspère améliorer mon niveau, en plus d'essayer de fourrer l'arabe dans ma tête a coup de bâton! Ah, et le r parisien, que j'avais appris avec tant d'enthousiasme, et que j'ai accommodé après au portugais, pert à présent de la place en faveur du r roulé, juste pour ameliorer la communication, pour m'adapter au milieu.

J'avais envie de parler de langues, comme c'est bizarre! Je suis un vicieux! Enfin. Pour la nôtre, le galicien, à côté de l'espagnol, comme ici pour les kabyles la leur en face de l'arabe. Je n'ai pas d'idées rigides ni non plus intolerantes en ce qui concerne l'apprentissage de la langue de l'état, les collègues de Tizi-Ouzou me disent que quelle drôle d'idée m'a pris de vouloir connaître cette p... de charabia, mais c'est celle qu'ils utilisent tous les jours au travail, bien sûr qu'ils aiment la leur, et qu'ils prefèrent le français à la langue officielle. Moi, c'est pas mon avis, même si c'est agreable pour moi de trouver des peuples si fiers de leur culture, comme les basques (et que je voudrais pour le mien le même orgueil). Une langue de plus, peut importe laquelle, ni la situation politique, c'est un atout. Pour moi on doit faire l'enseignement dans la langue natale de l'enfant et apprendre celle de l'état comme deuxième... Si c'etait si facile! il faut aussi tenir en compte une partie très grande de notre peuple pour qui l'espagnol est sa première langue. Bon, sans rentrer en détails qu'abîment ma rédaction. Je voulais ici surtout parler de mes filles, et tout ce que j'ai écrit avant ce n'est que des obstacles pour que toi qui est en train de lire ça, n'arrives à découvrir mon bonheur que si tu as de la patience. Parce qu'elles, ma Fleur et mon Iria, sont mon bonheur à moi, ma fierté, et aussi dans le thème que j'ai choisi ce soir je peux les mettre comme exemple. Elles sont bilingues, elles ont eu le galicien avec moi et le français avec la mère (comme c'etait beau, en arrivant le soir du boulot quand elles demandaient "papá, como se di voiture en galego?"). Jamais elles n'ont parlé en castillan avec moi, et pourtant bientôt, à la crèche d'abord, à la maternelle ensuite, elles ont commencé a se débrouiller en cette langue. Je n'ai jamais fait la connerie de leur interdire, bien au contraire, je les corrigeais à chaque fois qu'elles se trompaient. Content qu'elles puissent avoir accès à beaucoup d'autres cultures, d'avantage de portes ouvertes. Mes filles, ma fierté, et qu'elles parlent le galicien c'est un charme ajouté.

Tolérance, travailler à l'école avec les deux langues, celle du pays et celle de l'état, même avec l'anglais, bien sûr, mais la base, la première, la nôtre. Sans doute. Car la Galice n'est pas la Castille, ni je veux pas qu'un jour elle le devienne, de même que je ne me bât pas pour que Valladolid parle le galicien.

3 comentários:

Zeltia disse...

diosss entendín pouquísimo disto. non sei nin como me animei a ler, supoño que para ver se os 4 anos de francés no instituto me valeran para algo, pero xa vexo que máis ben só para adiviñar jajaja
iso sí que as tuas nenas falan galego por tí e francés pola nai.
E que pensas que todo o mundo debería aprender na sua lingua mai, e despois na oficial do estado, eu tamén penso así.

rui disse...

Se queres traduzo

rui disse...

Ben, unha tradución así ás carreiras:

E hoxe un pequeno exercicio para soltarme a língua, a que teño na boca, a mesma que se volve tan pesada cando falo en francés, si, sempre se busca a perfección, nin sequera iso, chegaríame con non tropezar tan a miudo, con poñer un pouco de tres-en-un para facela moverse máis lixeira, sen que se enganche por todas partes. Non sei o que vai dar esta estadía en Arxelia, espero mellorar o meu nivel ademáis de intentar meter á forza o árabe na miña cabeza! Ah, e o r parisino, o que aprendera con tanto entusiasmo e que acomodara despóis ao portugués, perde agora sitio en favor do r galego, só por mellorar a comunicación, por adaptarme ao medio.

Tiña ganas de falar de línguas, que raro! Son un pervertido! En fin. Para a nosa, o galego, ao lado do español, como aquí para os cabiles a deles fronte ao árabe. Non teño ideas ríxidas, nin tampouco intolerantes no que toca á aprendizaxe da língua estatal; os colegas de Tizi-Ouzu (cabiles) dinme que vaia unha idea que teño de querer coñecer este p... (uto) galimatías (o árabe) pero é a língua que eles utilizan todos os días no traballo, por suposto que eles aman a sua, e que mesmo prefiren o francés á língua oficial. Eu non penso así, mesmo se é un pracer topar povos tan orgullosos da sua cultura, coma os bascos (gustaríame o mesmo orgullo para o meu). Unha língua máis, sexa a que for, e independentemente da situación política, sempre é unha baza. Para min débese facer o ensino na língua natal do neno e aprender a do estado como segunda... Se fora tan fácil! Tamén hai que ter en conta unha parte moi grande do noso povo para quen o español é a sua primeira língua. Ben, sen entrar en detalles que estropean a miña redacción. Quería aquí, sobretodo, falar das miñas fillas e todo o que escribín ata o de agora (neste post) son só obstáculos para que ti que estás agora lendo isto, só descubras a miña felicidade se tes paciencia. Porque elas, a miña Flor e a miña Iria, son a miña felicidade e tamén no tema que escollín esta tarde podo poñelas como exemplo. Elas son bilingües, aprenderon o galego comigo e o francés coa nai (que fermoso era, ao chegar pola noite do traballo, cando preguntaban "papá, como se di voiture en galego?"). Nunca falaron castelán comigo, pero pronto, xa na gardería comezaron a soltarse nesta língua. Nunca fixen a gilipollez de llo prohibir, ao contrario, sempre as correxía cando se confundían (de palabra). Contento de que poidan ter acceso a moitas outras culturas, unha chea de portas abertas. A miñas fillas, o meu orgullo, e que elas falen o galego é un encanto engadido.

Tolerancia, traballar na escola coas duas línguas, a do país e a do estado, mesmo co inglés, por suposto, pero a base, a primeira, a nosa. Sen dúbida. Pois Galiza non é Castela, nin quero que un día chegue a selo, do mesmo xeito que non loito para que Valladolid fale en galego.

----------

Hoxe escribiríao doutra maneira, quizáis, pero a idea que teño é a mesma.