domingo, 24 de agosto de 2008

Equilibrista

É xusto o que di a lei da conservación da enerxía, que nin se crea nin se destrúe, transformase.
Aquí pasa o mesmo, a enerxía global da mesa do computador permanece sen mudanzas, porque se é certo que dunha banda a botella de ron se vai baleirando,
non é menos certo que o cinseiro se vai enchendo
mantendo o equilibrio que estudara na escola
todo está ben
dena ondo dago

Sem comentários: