quinta-feira, 7 de maio de 2009

Perdas na indústria farmacêutica

Que nin só a auga do mar ten propriedades curativas
Arrástrome tantas horas adormecendo co traqueteo do tren - paracetamol vía tópica do teu cuspe aplicado nas miñas feridas, cauterizador, antihistamínico, e unha chea doutros benefícios fisico-químicos e psico-somáticos que non sería quen de enumerar - fáltanme as palabras, levábaas no peto traseiro do pantalón deberon caír no asento do vagón, que lle aproveiten ao que as encontre.
iso, que nin só a auga do mar ten propriedades curativas
tamén os minerais do río
e o aire da montaña
e o bálsamo da tua língua
reduzem ostensívelmente as rendas da indústria farmacêutica

Sem comentários: